Scouting NienoordScouting Nienoord

Inventarisatie Zomerkamp

Uit onze eerdere inventarisatie naar het animo voor een zomerkamp bleek een overweldigend animo. Scouting Nederland geeft pas om 1 juni een finale go/no-go voor de zomerkampen dit jaar, maar gezien het grote animo voor een zomerkamp willen we toch vast verder met de voorbereidingen.

Normaal gesproken is het zomerkamp altijd de eerste week van de schoolvakantie dit jaar is dat van 6 t/m 10 juni, maar gezien de lage deelnemers aantallen van de zomerkampen afgelopen 2 jaar willen we toch wat breder inventariseren, vandaar de vraag onderstaande formulier in te vullen. Deze input wordt gebruikt voor het vaststellen van de definitieve datum, maar deze is ook afhankelijk van beschikbaarheid van terreinen en leiding.

Inventarisatie Zomerkamp


Mijn voorkeur voor de zomerkamp week gaat uit naar (meerdere antwoorden mogelijk):