Scouting Nienoord

Vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat er binnen Scouting dingen gebeuren die je niet fijn vindt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen. Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een teamgenoot, speltakbegeleider of iemand in je groepsbestuur. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Leg dan contact met een van de vertrouwenspersonen binnen je Scouting Nienoord. De vertrouwenspersonen zijn:

Gerda van Bruggen (06 128 10 555)

Arjan Vennema 

Er kan er ook gemaild worden met: vertrouwenspersoon@scoutingnienoord.com

Goed om te weten is dat wij als voorzorgsmaatregel de eis hebben dat alle leiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overhandigen en een e-learning moet volgen “Zorgen over een kind, wat nu?”  van Augeo Foundation / vrijwilligers.

Maar dan nog is het denkbaar dat er iets voorvalt wat u of jij graag bespreekbaar wilt maken. Weet ons dan te vinden!  De twee vertrouwenspersonen zijn er voor zowel leden, ouders en leiding.