Scouting NienoordScouting Nienoord

NPK 2020 [Afgelast]

De kampstaf en het stichtingsbestuur van het Noordelijk Pinksterkamp hebben het besluit genomen om het NPK dit jaar niet door te laten gaan. Daarbij hebben we ons laten adviseren door GGD Groningen, RIVM en Scouting Nederland.

De maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken, geven ons te weinig ruimte om het kamp goed voor te bereiden. Het ligt daarnaast voor de hand dat verschillende beperkingen, zoals het verbod op evenementen met meer dan 100 deelnemers, voor de komende maanden van kracht blijven. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze vrijwilligers en deelnemers, willen we bovendien voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt op het kamp.

We hebben dit besluit ruim voor Pinksteren genomen om duidelijkheid te geven aan onze vrijwilligers en deelnemers zodat zij hun tijd aan andere zaken kunnen besteden en om de voorbereidende uitgaven zo veel mogelijk te beperken.

Dat het NPK dit jaar niet doorgaat, is natuurlijk heel teleurstellend. Ook wij hadden ons verheugd op een jubileumfeestje (90). Die houden we dus tegoed!

Voor vragen kun je mailen met secretariaat@noordelijkpinksterkamp.nl.

Hartelijke groet, namens het stichtingsbestuur en kampstaf Noordelijk Pinksterkamp,
Wilfred Veldwisch hoofdleider NPK

Beste Bevers, ouders/verzorgers,

Wij willen, net als vorig jaar, graag weer naar het Noordelijk Pinksterkamp (NPK) met onze bevers. Voor de ouders/verzorgers die het NPK nog niet kennen, willen we graag iets over dit fantastische kamp vertellen. je kunt ook meer informatie vinden op https://noordelijkpinksterkamp.nl/ouders/speltakken/bevers/ 

Zoals de naam al zegt, vindt dit kamp plaats in het Pinksterweekend. Het NPK is het grootste scouting evenement van Europa. Al 89 jaar gaan duizenden scouts naar de Marnewaard (vlakbij Lauwersoog) voor dit kamp. Het kamp duurt in principe van vrijdag tot en met dinsdag, maar voor de bevers is het kamp een nachtje korter. Dit houdt in dat de kinderen zaterdag op het kamp komen en op maandag weer naar huis gaan. Ze blijven dus twee nachtjes slapen. De leiding (ook zelf ouder van scouting kinderen) begrijpt heel goed dat het best spannend is om je kind op zo’n groot kamp mee te laten gaan. Daarom is het fijn om het volgende te weten:

De bevergroepen staan op een eigen terrein, ver van de andere groepen (welpen, scouts, RSA, enz.).Het is een overzichtelijk terrein en de kinderen kunnen hier goed de weg vinden. En ’s avonds is het hier lekker rustig. Op het kamp is voltallig Nienoord aanwezig, we zitten in de organisatie van het kamp en je komt ons al tegen bij de poort, want Nienoord bemand de entree Poort van het kamp...24/7 gedurende het gehele kamp! 
Er is voorde bevers een leuk programma bedacht, speciaal voor deze leeftijdsgroep. Hier zijn wij, samen met de andere bevergroepen en de NPK beverstaf al een tijd druk mee bezig. En wij kunnen jullie nu al zeggen dat het weer erg leuk wordt. Het thema dit 90e! jaar is “Supertonia!" Nienoord Bevers zijn Zuper Vikingen op dit kamp". Tijdens het kamp gaan de kinderen ook op hike (speurtocht). De leiding van Nienoord gaan altijd met de kinderen mee. Ze gaan dus niet met de leiding van een andere bevergroep op pad. Dit geldt niet alleen voor de hike. De kinderen gaan nooit zonder ons van het beverterrein af. We hebben, tussen het programma door, veel rustmomenten en tijd om lekker vrij te spelen.

Op het NPK terrein is een centrale keuken waar iedere dag een goede gezonde maaltijd wordt gekookt.
Ook is er een dokterspost en ambulance bus aanwezig. Dit is de Aortastam. Hier zijn meerdere dokters en verpleegkundigen. De dokterspost is zo goed uitgerust dat er eventueel zelfs een kleine operatie kan plaatsvinden. Ook is er bij de Aortastam een koelkast voor evt. medicijnen. Er is zelfs brandweer (inclusief brandweerwagens) op het terrein aanwezig. En als de brandweer tijd heeft, komen ze vaak ook even op het beverterrein langs. Dan mogen de kinderen in de brandweerwagen kijken en met de brandweerslang spuiten.

De reden waarom wij jullie deze informatie geven, is omdat wij natuurlijk weer graag willen dat er zoveel mogelijk bevers met ons mee gaan op dit ontzettend leuke kamp. Wij denken dat we jullie door deze brief al een aardig beeld hebben gegeven van het NPK, maar zijn er toch nog vragen, stel ze dan gerust Om een nog beter beeld van het NPK te krijgen is het trouwens ook leuk om nog even te kijken op www.noordelijkpinksterkamp.nl

Het NPK is dit jaar van zaterdag 30 mei 2020 ca 12:00 tot en met maandag 1 juni ca 16:00 uur.


Scouting groetjes,

De Beverleiding