Scouting Nienoord

Update: Maatregelen i.v.m. COVID

De afgelopen weken heeft de leiding gekeken naar de mogelijkheden om ook de opkomsten weer door te kunnen laten gaan. Hierbij hebben zij zich laten adviseren door de Gemeente Westerkwartier en Scouting Nederland.

Goed nieuws, de opkomsten zullen doorgaan! Kanttekening hierbij dat dit alleen kan, als we ons allen aan enkele afspraken zullen gaan houden. Dit betekent ook dat de opkomsten er iets anders uit gaan zien.In deze nieuwbrief zullen alle veranderingen en maatregelen toegelicht worden.

We begrijpen dat sommige maatregelen u ongunstig uitkomen of dat u ze wellicht als ‘’overdreven’’ beschouwd. Voor ons staat de gezondheid van onze vrijwilligers en uw kinderen voorop! We hopen daarom ook dat u begrip heeft voor deze aanpassingen en op een respectvolle wijze hiermee om zult gaan.   

UPDATE: "Het hoge woord is eruit, we mogen op zomerkamp! Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR, HISWA-RECRON hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld waarmee we veilig op vakantiekamp of zomerkamp kunnen gaan. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd. Dit betekent dat alle jeugdleden t/m 18 jaar op zomerkamp kunnen, met aangepaste maatregelen. " Zie ook: www.wegaanopzomerkamp.nl