Scouting Nienoord

Maatregelen i.v.m. COVID-19

Beste leden/ ouders/ verzorgers,

Vandaag heeft Scouting Nederland haar advies aangescherpt wat betreft de opkomsten van onze Scoutinggroep in relatie tot het coronavirus. Scouting Nederland adviseert alle Scoutinggroepen om de opkomsten en kampen tot en met 31 mei niet door te laten gaan. 

In het Scoutingspel vindt veel fysiek contact plaats, met dit besluit sluiten we aan bij het advies van het kabinet om sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. Hiermee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als vereniging.

Onze Scoutinggroep volgt het advies van Scouting Nederland. Dat betekent dat de opkomsten die komende weken, tot 31 mei gepland stonden NIET doorgaan. Dit betekent ook dat NL Doet op 14 maart  en de metworsten actie op 28 maart a.s niet door zullen gaan. Tevens is inmiddels bekend gemaakt dat ook het Noordelijk Pinksterkamp niet door gaat.

We zullen u zodra er meer informatie is, informeren over de opkomsten die hierna volgen.  

Mocht u vragen hebben over Scouting en het coronavirus kunt u op de website van Scouting Nederland meer informatie vinden:

Vragen en Antwoorden op site Scouting Nederland over coronavirus-covid-19.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Scouting Nienoord