Scouting NienoordScouting Nienoord

Opkomsten tijdens COVID

Zo als u heeft kunnen horen in de persconferentie van Mark Rutten komt er weer ruimte voor het beoefenen van sporten voor mensen onder de 18 jaar oud. Tot onze vreugde valt ook scouting onder deze regeling en willen we met aanvullende maatregelen weer opkomsten aan gaan bieden voor de Welpen.

Als leidraad gebruiken we de richtlijnen zo als deze zijn opgesteld door Scouting Nederland. Meer informatie daar over vindt u hier: https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19.

Om met deze maatregelen opkomsten neer te zetten vraagt het nodige van de leiding en daarom willen we graag van te voren inventariseren hoeveel animo er is voor de opkomsten voor we bepalen of deze door kunnen gaan. We willen u vragen onderstaande formulier in te vullen zodat we deze input kunnen gebruiken. Let op: een van de richtlijnen is het minimaliseren van contact tussen de verschillende speltakken, daarom is de opkomst tijd van de welpen tijdelijk van 13:00 tot 15:00.

De belangrijkste regels:

     De opkomsten van de welpen zullen beginnen vanaf zaterdag 9 mei, met de tijden van 13.00 uur t/m 15.00 uur.

-       De opkomsten zullen enkel en alleen in de buitenlucht plaatsvinden. Mocht de weersvoorspelling slecht zijn, kan de opkomst afgelast worden (de leiding zal hierover vroegtijdig contact opnemen).

-       Aanmelden voor de opkomsten is verplicht, dat kan eenvoudig via de pagina. We verwachten dat u uw aanmelding verstuurd voor 12.00 uur, de vrijdag voorgaande aan de opkomst, zodat de leiding vroegtijdig kan beslissen a.d.h.v. animo of de opkomst doorgaat ja of nee. (Zij zullen bij afgelasting ook vroegtijdig contact opnemen). 

-       Het brengen van uw zoon/dochter is prima, we verwachten wel dat u direct doorfiets/rijdt en niet blijft kijken bij de opening van de opkomst. 

-       Uw zoon of dochter gaat voor vertrek naar de opkomst thuis naar de WC.

-       Houdt er bij de kledingkeuze van uw zoon/dochter zoveel mogelijk rekening mee dat contact met de leiding wordt vermeden. Zorg dus dat veters niet los kunnen gaan (dubbele knoop, evt. laarzen).

-       Scouting Nienoord kan geen Ranja/drinken meer aanbieden gedurende de opkomst. U zult u zoon/dochter een pakje/flesje drinken, voorzien van zijn/haar naam, moeten meegeven in een tas. Deze zal op een rek buiten opgehangen kunnen worden. 

-       Uw zoon of dochter neemt zelf een eigen pakketje papieren zakdoeken mee. 

-       Uw zoon of dochter wast zijn/haar handen in het begin van de opkomst, naar ieder toiletbezoek en aan het einde van de opkomst. Hiervoor zal een buitenwasplaats ingericht worden met papieren doeken. 

-       Kinderen, ouders en leiding komen niet naar Scouting wanneer zij zelf verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

-       De Welpen hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden, wel zullen zij 1,5 meter afstand moeten bewaren tot de leiding.

-       In geval van noodzakelijk fysiek contact (pleister plakken, vetersstrikken) zal de leiding met persoonlijke beschermingsmiddelen deze handelingen uiteraard uitvoeren. 

-       Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent bovenstaande maatregelen, dan kunt u contact opnemen met Werner Veldman (06 43 84 78 07).

Opgave opkomsten


Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee